Skip to main content
Sketch

Hier heb ik in Photoshop de basis geschetst vanuit de foto.

Photo

Dit was de basis van mijn schets. Een foto van een BMW 130i.